atlaslogo

Türkiyede Eğitim Sistemini Nasıl Geliştirebiliriz ?

Ülkemizde kullanılan eğitim sistemi örgün eğitim ve yaygın eğitim şeklinde iki önemli ana başlık altında işleyiş göstermektedir.Cumhuriyet dönemi ile birlikte çağa ayak uydurma sürecini benimseyen eğitim sistemimizi 2000’li yıllardan sonra teknolojik gelişmelerde desteklemeye başlamıştır.Eğitimde teknoloji denilince akla ilk gelen görsel eğitim olmaktadır.Görsellik 2 boyutlu videolarla başlamış ve daha sonra 3 boyuta geçmiştir.  dünyada ilk olarak Hindistan’da kullanılmaya başlamıştır.Hindistanın kendine özgü eğitim sistemini teknoloji harikası 3 boyutlu eğitim sistemleriyle birleştirmesi ve geliştirmesi tüm dünyanın dikkatini çekmiş ve yaygınlığı artmaya başlamıştır.Avrupayla eş zamanlı olarak ülkemizde de yaygın şekilde kullanılmaya başlamıştır.Eğitimin teknoloji ile bütünlüğü şüphesiz milli eğitim değerlerimize değer katmış kalkınma yolunda ülkemizde yetişicek bireylerin daha aktif şekilde yetişmelerine büyük olanaklar sağlamıştır.

Yapılan araştırmalara göre görselliğin hafızayı önemli şeklide etkilediği görülmüştür.İnsanların okuduklarının %10’nunu,işittiklerinin %20’sini, hem görüp  hem işittiklerinin %50’sini,söylediklerinin %70’ini yapıp söylediklerinin de %90 nını hafızalarında kalıcı olarak tuttukları gözlenmiştir. 3D eğitim ile 3D biyoloji, 3D fizik, 3D kimya, 3D matematik dersleri çok daha hafıza da kalır şekilde işlenebilecek ve bunun yanı sıra öğrencilerin derslere olan ilgi ve konsantrasyonunu üst düzeye çekecektir.Çağdaş eğitim sistemlerini benimseyen Türk eğitim sistemini teknolojiyle bütünleştirecek olan eğitimde 3D sistemi, eğitim kalitesini tüm okullarda arttıracaktır.Görsel hafızanın çok önemli olduğunun kanıtlanmış olması ve sistemin 3D fen bilimleri ağırlıklı olması bir çok deney ve mataryalin çok daha basit, anlaşılır şekilde işlenmesine olanak sağlamaktadır.Günümüz çağdaş eğitim sisteminin son ürünü olan 3 boyutlu eğitim sistemi Türkiye de bir çok okulun labaratuvarını geliştirmiş ve işleyiş sürecini başlatmıştır.Bu okullarda başarı ve derse olan ilginin de arttığı çok net bir şekilde raporlanmıştır.Çok kısa bir süre içerisinde ülkenin dört bir yanında görebileceğiniz 3D görsel eğitim içerik seti orta okul ve lise eğitim sistemine çok şey katacaktır..