atlaslogo

Materyallerin Öğrencilere Etkisi

3 boyutlu dersler

 

sayesinde teknolojinin öğrenciler üzerindeki etkisi öğrencilerin teknolojiyi çok etkili buldukları ortaya çıkarmıştır. Gerek maliyet, gerekse imkanlar dolayısıyla sınıf ortamına getirilmesi mümkün olmayan materyallerin gerçeklik algısı yaratacak şekilde öğrenciye verilmesi, onların mesleklerine daha hazır bir şekilde mezun olmalarına katkı verecek. Söz konusu eğitimlerden önce derslerde öğrenilmesi gereken bazı konuları anlamakta güçlük çektiklerini ifade eden öğrenciler bu eğitim materyallerinden sonra daha iyi anladıkları ve notlarının daha iyi gelmesine ve derslerin kolaylaştığını görülmüştür. Derslerin bir sinema ortamı şeklinde gerçekleştiği için öğrenciler iletişime geçerek daha keyifli ders işliyorlar. Parçaların üç boyutlu ortamda kolayca öğreniyorlar. Özellikle sınavlarda bu eğitim materyallerin hatırlanmasının daha rahat olduğu gözlemlenmiştir.