atlaslogo

Materyallerle Öğrenmek Daha Kalıcı ve Daha Zevkli

Fen ve teknoloji dersi yapısı itibariyle pek çok soyut kavramı içermektedir. Bu kavramlar öğrenciler tarafından kolay anlaşılamamakta ve bazı kavram yanılgıları oluşmaktadır. Bu nedenle dersinin içeriğinde farklı ve öğrenci merkezli modern yöntem teknik ve materyallere yer verilmelidir. Bununla birlikte ülkemizdeki okullarda fen kavramlarına yönelik yeterli bulunamamakta veya öğretmenler tarafından zaman sıkıntısı, materyal hazırlamaya yönelik bilgi eksikliği, maddi sebepler gibi çeşitli nedenlerle kullanılmamaktadır.Bu sistem  öğretmen adaylarının gelecekte anlatacakları konulara ilişkin önceden kazanılan bir deneyim olması açısından da önemlidir.Ayrıca projenin yürütüldüğü okullarda eğitim gören öğrencilerin yaşadıkları zorlukları en aza indirerek fen öğrenmeyi zevkli ve ilgi çekici hale getireceği düşünülmektedir. Fen ve teknoloji öğretmenlerinin derslerini daha zevkli yürütmesi, öğrencilerin daha kolay anlaması, soyut kavramların somutlaştırılması gibi kalıcı öğrenmeye hizmet eden bir sistemdir. Materyal kullanımının yaygınlaştırılması halinde hem öğrencilerin belirli konuları kavraması kolaylaşacak hemde öğretmenlerin sıkıntılı diye tabir edilen konuları anlatırken sıkıntı yaşamayacaktır.