atlaslogo

Derslerde Kalıcı Öğrenim

Eğitimde materyal kullanımı dersin öğrenci üzerindeki etkisini pozitiftir olarak arttırır. Eğitim materyalleri kullanılarak anlatılan derslerin öğrenci üzerinde kalıcılık düzeyi fazladır. Eğitimin var oluşundan itibaren derslerde öğrencilerin dersi daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için eğitim materyalleri kullanıla gelmiştir. Günümüzde ise derslerde kullanılan materyallerin niteli değişmiş ve teknolojinin de gelişimine paralel olarak çok farklı yöntemler kullanılmaya başlanmıştır. Kullanılmaya başlayan yöntemlerin en etkililerinden biri de 3 boyutlu ders materyalleridir. Bu materyaller dersin çehresini değiştirmekte ve öğrencinin dersi daha hızlı bir şekilde öğrenmesini kolaylaştırmaktadır. 3 boyutlu eğitim dersleri ile öğrenciler merkezi sınavlar başta olmak üzere bütün sınavlarına daha iyi bir şekilde hazırlanmakta ve okul derslerinde daha başarılı olmaktadırlar.
3 boyutlu eğitim dersleri ile öğrenciler dersi görsel açıdan farklı bir şekilde gördükleri ve aynı zamanda dinledikleri için öğrenmeleri o düzeyde yüksek olmaktadır. Dersin anlatımı sadece işitme organına değil aynı zamanda görme organına da hitap ettiğinden dersin öğrenci tarafından algılanması kolaylaşmaktadır. Bu yöntem ile anlatılan örneğin; matematik dersinin kalıcılığı daha fazla olacaktır. Çünkü matematik dersinde öğrencilere gösterilmek istenen bir şekil ya da formül 3d Eğitim bir şekilde gösterildiğinde öncelikle bu öğrencinin ilgisini çekecek ve dersi dikkatli bir şekilde takip etmeye başlayacaktır. Daha sonra ise öğrenmenin olması için ders anlatımı yapılacak ve öğrenme hızlı bir şekilde gerçekleşecektir. Bu süreçte ise öğrencinin dikkatinin çekilmesi ve öğrencinin öğrenmeye 3 boyutlu eğitim içerikleri ile motive olması dersin kolay öğrenilmesinin en önemli anahtarıdır.