atlaslogo

Eğitim Kalitesi

Öğrencilerin fen bilimleri gibi konuları  zihinlerinde canlandıramadıkları ve güncel hayatla bağdaştıramadıkları bilinmektedir. Sonuçta öğrencilerin ya ezbere bir öğrenme gerçekleştirdikleri ya da konuyu algılayamadıkları görülmektedir. Bu durumdan yola çıkılarak gerçekleşen eğitim sistemi  programında yer alan bu sayesinde öğrenci başarısına etkisinin belirlenmesini amaçlamıştır. Bir başka örnek verecek olursak  , , gibi konuların anlatımında 3d kullanılması konunun daha kolay anlaşılmasını sağlar. Materyaller sayesinde derse olan ilgilerinin %70 oranında arttığı görülmüştür ve sınav başarılarında %45 oranında bir artış olduğu gözlenmiştir.